Larvik bibliotek
Nansetgata 29,3256 Larvik
Postadresse:
Pb 2020, 3255 Larvik

tlf.: 33 17 10 50
fax: 33 18 79 05
e-post: larbib@larbib.no

Åpningstider:
(Ubemannet fra 08-09)
man-tors 08 - 20
fre 08 - 16
lør 10 - 14

  • Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Ny på nett - en utfordring Skriv ut E-post

Et av målene til Larvik kommune er å gjøre innbyggerne sine til gode e-borgere. Det vil si at den enkelte innbygger selv skal kunne fylle ut søknader og bruke skjemaer på nett og at de skal kunne oppsøke den kunnskapen som er tilgjengelig elektronisk fra stat og kommune og sentrale samfunnsinstitusjoner. Dette krever imidlertid en kompetanse som mange mangler pr. i dag.

Kursdeltagere 2010Som en del av det nordiske prosjektet ”Rom for dannelse” har bibliotek, voksenopplæring og Voksenopplæringsforbund gått sammen om å tilby to kurspakker for nybegynnere, ”Ny på nett”. Første del består i å lære seg å bruke en PC, ta i bruk enkel tekstbehandling, bli kjent med Internett og å opprette og bruke en e-postkonto. Andre del har temaer som sosiale medier, tjenester og offentlige etater på nett og filbehandling. Målet med kursene er å minske kløften mellom de som mestrer og de som ikke mestrer bruk av elektroniske og nettbaserte tjenester og dermed være med på å sikre innbyggerne lik tilgang til kunnskap og informasjon.

Nasjonalbiblioteket, fylkesbiblioteket og Larvik kommune v/flere aktører har stått for finansieringen og Larvik bibliotek og Larvik Læringssenter v/Voksenopplæringa har hatt det praktiske ansvaret for planlegging og gjennomføring. En rekke dyktige forelesere og hjelpere har vært i sving. De har vært tålmodige læremestere for vitebegjærlige og lærevillige elever. I tillegg til rene kurs har biblioteket tilbudt PC-hjelp på faste dager i kursperiodene. Dette tilbudet har vært flittig brukt

Høsten 2010 deltok over 80 personer på det første kurspakke og mandag 9.mai var foreløpig siste kursdag for 50 nye deltakere. 130 personer har nå vært gjennom den grunnleggende delen. Andre kurspakke ble tilbudt fra og med våren 2011 og foreløpig er 45 deltakere ferdig med denne. Svært mange står i kø til høstens kurs.fra datalabben

Interessen har vært overveldende og tilbakemeldingene har vært svært gode. Dette har vært trivelig og lærerikt for alle parter. Vi håper på en videreføring når prosjektperioden er over ved juletider 2011

 

Sist oppdatert torsdag 19. mai 2011 08:44
 

Søk i våre samlinger

Mine lån