Larvik bibliotek
Nansetgata 29,3256 Larvik
Postadresse:
Pb 2020, 3255 Larvik

tlf.: 33 17 10 50
fax: 33 18 79 05
e-post: larbib@larbib.no

Åpningstider:
(Ubemannet fra 08-09)
man-tors 08 - 20
fre 08 - 16
lør 10 - 14

 • Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Prosjekter
Litteraturhus Vestfold Skriv ut E-post

OmslagsbildeLarvik bibliotek deltar i prosjektet "Litteraturhus Vestfold" sammen med biblioteket i Sandefjord, Horten og Tønsberg/Nøtterøy. Prosjektet skal løfte folkebibliotekene i de fire største byene i Vestfold til å bli litteraturhus.
Nå er programmet for høsten 2013 klart.  Du kan få det på biblioteket eller laste det ned her:

Last ned programmet for høsten 2013 (PDF)

Velkommen til arrangementene våre!

Sist oppdatert torsdag 21. november 2013 10:02
 
Tredjeplass i kåringen "Årets bibliotekprosjekt 2011": Prosjekt X Skriv ut E-post

Årets bibliotekprosjekt 2011 er kåret! Vinneren ble e-diktet, men på en solid tredjeplass kom vårt eget prosjekt "Prosjekt X". Vi er stolte!

Det er fagtidsskriftet "Bok og bibliotek" som står bak denne kåringen, og i den anledning mimrer vi gjerne litt, og legger ved TV-innslaget om "Prosjekt X" fra oktober 2010.Vi har også lagt ut evalueringsrapporten fra "Prosjekt X" på våre nettsider, hvis du vil lese mer om prosjektet.

 
PROSJEKT X - EVALUERINGSRAPPORT Skriv ut E-post

BAKGRUNN

Prosjekt X har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkesbibliotek, Larvik bibliotek og ABM-utvikling/Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har bidratt med kr. 285.000 og Vestfold fylkesbibliotek med kr. 50.000. Larvik bibliotek har brukt egne lønnsmidler tilsvarende 30 % stilling og har foretatt innkjøp av en del utstyr. Vestfold fylkesbibliotek og Larvik bibliotek har hatt felles ansvar for prosjektledelse

Opprinnelig var det planlagt at prosjektet skulle gå over 2 år med avslutning våren 2012. Det var imidlertid ikke økonomisk grunnlag for videre drift etter mai 2011, blant annet har det ikke vært mulig å skaffe eksterne midler og tilskudd. Økonomien i prosjektet har vært evaluert flere ganger underveis og sluttstrek er foreløpig satt.

MÅL

Larvik bibliotek har i mange år jobbet bevisst med å gjøre biblioteket til et sted ungdom gjerne oppsøker, men erfaringsmessig er det er vanskelig å etablere noe som virkelig treffer målgruppen. Det var derfor ønskelig med et prosjekt der ungdom i alderen 14-19 år selv skulle involveres.

Målet har vært å gjøre biblioteket til en naturlig møteplass for ungdom med ulik språklig og kulturell bakgrunn ved hjelp av dialog og brukermedvirkning.

 • Ungdom i Larvik skal oppleve biblioteket som et attraktivt tilbud som de gjerne benytter
 • Bibliotekansatte i skal få kunnskap og erfaring med å jobbe mot ungdom
 • Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre bibliotek

 

Sist oppdatert torsdag 16. februar 2012 13:07
les hele rapporten
 
Ny på nett - en utfordring Skriv ut E-post

Et av målene til Larvik kommune er å gjøre innbyggerne sine til gode e-borgere. Det vil si at den enkelte innbygger selv skal kunne fylle ut søknader og bruke skjemaer på nett og at de skal kunne oppsøke den kunnskapen som er tilgjengelig elektronisk fra stat og kommune og sentrale samfunnsinstitusjoner. Dette krever imidlertid en kompetanse som mange mangler pr. i dag.

Kursdeltagere 2010Som en del av det nordiske prosjektet ”Rom for dannelse” har bibliotek, voksenopplæring og Voksenopplæringsforbund gått sammen om å tilby to kurspakker for nybegynnere, ”Ny på nett”. Første del består i å lære seg å bruke en PC, ta i bruk enkel tekstbehandling, bli kjent med Internett og å opprette og bruke en e-postkonto. Andre del har temaer som sosiale medier, tjenester og offentlige etater på nett og filbehandling. Målet med kursene er å minske kløften mellom de som mestrer og de som ikke mestrer bruk av elektroniske og nettbaserte tjenester og dermed være med på å sikre innbyggerne lik tilgang til kunnskap og informasjon.

Nasjonalbiblioteket, fylkesbiblioteket og Larvik kommune v/flere aktører har stått for finansieringen og Larvik bibliotek og Larvik Læringssenter v/Voksenopplæringa har hatt det praktiske ansvaret for planlegging og gjennomføring. En rekke dyktige forelesere og hjelpere har vært i sving. De har vært tålmodige læremestere for vitebegjærlige og lærevillige elever. I tillegg til rene kurs har biblioteket tilbudt PC-hjelp på faste dager i kursperiodene. Dette tilbudet har vært flittig brukt

Høsten 2010 deltok over 80 personer på det første kurspakke og mandag 9.mai var foreløpig siste kursdag for 50 nye deltakere. 130 personer har nå vært gjennom den grunnleggende delen. Andre kurspakke ble tilbudt fra og med våren 2011 og foreløpig er 45 deltakere ferdig med denne. Svært mange står i kø til høstens kurs.fra datalabben

Interessen har vært overveldende og tilbakemeldingene har vært svært gode. Dette har vært trivelig og lærerikt for alle parter. Vi håper på en videreføring når prosjektperioden er over ved juletider 2011

 

Sist oppdatert torsdag 19. mai 2011 08:44
 
Prosjekt GrevLing Skriv ut E-post

GrevLing leserGrevLing er en ekte globetrotter. Han har reist mye rundt i verden og han har sett og opplevd mye rart. Men bibliotek og bøker vet han veldig lite om. Han har valgt å komme til Larvik og slå seg ned her fordi han har hørt at det er Grevens by, - kan det være hans familie? Det har han lyst til å finne ut av, - om han egentlig er en greve.

Sist oppdatert onsdag 01. desember 2010 09:52
Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>

Side 1 av 3

Søk i våre samlinger

Mine lån